Registration No. : J.A.L./ J.A.L./ R.S.R. (C.R.) 316 dated 02/06/1990
home   About us   Profile   Services   Deposit   Loans   Directors   Photo Gallery   Suggestion   Contact Us
DNSP
DNSP
DNSP
DNSP
DNSP
Photo Gallery
 
Dr. Babasaheb
Ambedkar Jayanti
 
Beti Bachav
Yojana
 
Beti Bachav
Yojana
 
Chara Chavni
Dongaon, Tq. Jafrabad
             
Chara Chavni visited by
Dr. Pravinji Togdiya
 
Chara Chavni
 
Chara Chavni
 
Krida Spardha
             
Krida Spardha
 
Swacha Bharat Abhiyan
Partur
 
Swacha Bharat Abhiyan
Partur
 
Swarga Rath
             
26th AGM Meeting 
 
26th AGM Meeting 
 
26th AGM Meeting 
 
26th AGM Meeting 
             
Opening Grahak Seva Kendra Jafrabad 
 
Devgiri Calender Prakashan
 
Partur Branch Premise
 
Partur Branch Inauguration
             
Sthalanter Sohala 
 
Vastu Pravesh 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2015 Devgiri Nagari Sahkari Patsanstha, Jalna     Powered by : Ameya Computers