Registration No. : J.A.L./ J.A.L./ R.S.R. (C.R.) 316 dated 02/06/1990
home   About us   Profile   Services   Deposit   Loans   Directors   Photo Gallery   Suggestion   Contact Us
DNSP
DNSP
DNSP
DNSP
DNSP
 
Vishesh Thev Yojna
 
 
   
 
 
 
our services
  एस. एम. एस. सुविधा
 
  आर. टी. जी. एस. / एन. ई. एफ. टी. सुविधा
 
  भारतभर माफक दरात डी. डी. ( अ‍ॅट पार चेक) देण्याची सुविधा
 
  संस्थेच्या कोणत्याही शाखेत पैसे भरणा करण्याची व पैसे काढण्याची सुविधा
 
  संस्थेच्या मुख्य शाखा, बदनापूर, टेभुर्णी, सर्वे क्र. ४८८ विस्तारित कक्ष व नवीन जालना येथे विमा पॉलिसी हप्ता भरण्याची सुविधा
 
  जालना मुख्य शाखा, बदनापूर, मंठा, टेभुर्णी, सर्वे क्र. ४८८ विस्तारित कक्ष, परतूर, अंबड व नवीन जालना येथे वीज बिल भरणा केंद्र
 
  संस्थेच्या मुख्य शाखा, बदनापूर, मंठा व अंबड शाखेमध्ये लॉकर सुविधा
 
 
 
Copyright © 2015 Devgiri Nagari Sahkari Patsanstha, Jalna     Powered by : Ameya Computers